Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní revmatoidní artritida se u dětí poprvé projevuje před šestnáctým rokem života. Tak jako u dospělých se projevuje chronickým zánětem kloubů, který je však doprovázen několika dalšími příznaky závislými na formě onemocnění. Výrazem idiopatická jsou označovány nemoci, jejichž přesná příčina není doposud objasněna. I v tomto případě se jedná o multifaktoriální příčinu genetické predispozice a dalších faktorů, s nichž je největší pozornost věnována vlivu některých infekcí


Oligoartritida
Jedná se o nejčastější formu, jenž představuje přibližně polovinu onemocnění. Postihuje děti nejčastěji ještě před šestým rokem a během prvních 6-ti měsíců postihne 4 a méně kloubů. Jedná se zejména o velké klouby, obzvláště dolních končetin (kolena a kotníky) a lokte. Nedojde-li k dalšímu rozšíření na další klouby je prognóza vývoje dobrá. Při postižení dalších kloubů mluvíme o rozšířené oligoartritidě, u níž je častější vznik flexních kontraktur a kloubních deformit jako u revmatoidní artritidy dospělých. Velice častým doprovodným příznakem je oční zánět uveitidy. Tento chronický zánět duhovky a řasného tělesa není viditelný a ani se nikterak neprojevuje. Z toho důvodu dochází k pravidelným preventivním prohlídkám štěrbinovou lampou.


Polyartritida
Postihují více jak pět kloubu a dle revmatoidního faktoru ji rozdělujeme na negativní a pozitivní. Negativní polyartritida je druhou nejrozšířenější formou postihující necelých 20% pacientů. Její průběh bývá zpravidla mírnější, než u artritidy dospělých a může u ní dojít i k remisi. Pozitivní polyartritida je u dětí poměrně vzácnou, zato se však jedná o závažnou formu s rychlým postupem.


Systémová forma
Symptomy této formy nepostihují jen samotné klouby, ale jsou zřetelné i na dalších orgánech. Je přítomna vysoká kolísavá horečka spojená s výsevem vyrážky. Objevit se může i zvětšená slezina, mízní uzliny a játra. Pobřišnici, pohrudnici a osrdečník mohou trápit záněty a dostavují se bolesti svalů. Postiženy mohou být jakékoliv klouby, nejčastěji to bývají velké klouby nohou a drobné klouby ruky. Systémové postižení se může podepsat lokální poruchou růstu, proto může být do léčby zahrnuta aplikace růstových hormonů.


Artritida s enteritidou
Prvotní projevy povětšinou postihují měkké tkáně, především šlachovité úpony v okolí kloubů, nejčastěji chodidla a paty. Klouby jsou zasaženy oligoartritidou velkých kloubů dolních končetin. Tato forma se vymyká běžným standardům choroby. Postihuje až 7x častěji chlapce a velice často je doprovázena akutním očním zánětem. Ten se projevuje zarudlostí, bolestivostí a citlivostí na světlo. Průběh nemoci je poměrně nepředvídatelný, u někoho dojde k ústupu, jindy jsou progresem zasaženy i obratle.